Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

 

INVISIO Afscheidsmodule (verder te noemen: INVISIO) zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. INVISIO kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie op ieder moment dat de website bezocht wordt, volledig juist is.

INVISIO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Ondanks het feit dat INVISIO er wel naar streeft, kan INVISIO het continue en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. INVISIO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden, direct of indirect, lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. INVISIO heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. INVISIO kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. INVISIO is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Op haar vergelijkingsite heeft INVISIO kisten en informatie daarover van derden opgenomen. Deze informatie is puur bedoeld om de bezoeker van haar website een vergelijk aan te bieden en haar te informeren welke kisten in bepaalde categorieën aangeboden worden en heeft verder geen enkele pretentie in de zin van het beschadigen van integriteit, kwaliteit, prijsstelling, etc. van derden.